สภาล่ม!! ประธานชวน เผยดูด้วยตาแล้วคงยากที่จะครบองค์ประชุม ขู่เปิดชื่อประจาน ส.ส.ให้ชาวบ้านรับรู้
2 video

BRIGHT TV: สภาล่ม!! ประธานชวน เผยดูด้วยตาแล้วคงยากที่จะครบองค์ประชุม ขู่เปิดชื่อประจาน ส.ส.ให้ชาวบ้านรับรู้

Loading...

Published on: Tuesday, February 7, 2023

สภาล่ม!! ประธานชวน เผยดูด้วยตาแล้วคงยากที่จะครบองค์ประชุม ขู่เปิดชื่อประจาน ส.ส.ให้ชาวบ้านรับรู้

Source: https://youtu.be/JKGBLPVS2Wo

Show more

Comments

1,887,140
Views / Share