เลขาฯ รัฐมนตรียุติธรรม เผยสันธนะไม่ได้เอาหลักฐานมาให้ อย่าอ้างว่าได้มายื่นหนังสือกับกระทรวงยุติธรรม
7 video

BRIGHT TV: เลขาฯ รัฐมนตรียุติธรรม เผยสันธนะไม่ได้เอาหลักฐานมาให้ อย่าอ้างว่าได้มายื่นหนังสือกับกระทรวงยุติธรรม

Loading...

Published on: Sunday, February 5, 2023

เลขาฯ รัฐมนตรียุติธรรม เผยสันธนะไม่ได้เอาหลักฐานมาให้ อย่าอ้างว่าได้มายื่นหนังสือกับกระทรวงยุติธรรม

Source: https://youtu.be/mWXAXV27FU0

Show more

Comments

167,077
Views / Share